Pravica do enostranske prekinitve pogodbe in vračila blaga

Stranka ima zakonsko pravico znotraj 14 (štirinajst) dni enostransko prekiniti pogodbo z dnem izročitve na daljavo kupljenega izdelka, brez navedbe razloga. Prodajalec ta rok prostovoljno podaljša za dodatnih 16 dni, zato dostavi 30 (trideset) dni. Stranka nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe, če:

  • je bila pogodba o storitvi s strani trgovca v celoti izpolnjena, izpolnjevanje pa se je začelo z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo izgubil pravico do enostranske odpovedi pogodbe iz tega poglavja, če storitev je v celoti izpolnjena
  • predmet pogodbe je blago ali storitev, katere cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, na katere trgovec ne more vplivati ​​in lahko nastanejo v času trajanja potrošnikove pravice do enostranske odstopa od pogodbe.
  • predmet pogodbe je blago, ki je izdelano po specifikaciji potrošnika oziroma je jasno prilagojeno potrošniku
  • predmet pogodbe je zapečateno blago, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bilo po dostavi odpečateno
  • je potrošnik posebej zahteval obisk trgovca zaradi izvedbe nujnih popravil ali vzdrževalnih del, s pridržkom, da če ob takem obisku trgovec poleg storitev, ki jih je potrošnik izrecno zahteval, opravi tudi nekatere druge storitve, tj. nekaj drugega blaga, razen tistega, ki je potrebno za izvedbo nujnih popravil ali vzdrževalnih del, ima potrošnik pravico do enostranske prekinitve pogodbe v zvezi s temi dodatnimi storitvami ali blagom.

 

Če potrošnik ni poučen o pravici do odstopa od pogodbe, ima potrošnik pravico do enostranskega prenehanje pogodbe preneha po preteku 12 mesecev od izteka 14 dnevnega roka.

Če kupec v enem naročilu naroči več kosov izdelka, ki naj bo dobavljen ločeno, torej če gre za blago, ki se dostavi v več kosih ali več pošiljkah, začne 30-dnevni rok teči od dneva, ko ko je stranka ali tretja oseba, ki jo določi stranka in ni prevoznik, predala zadnji kos ali zadnjo pošiljko izdelka.

Če je sklenjena redna dobava blaga za določen čas, začne 30-dnevni rok teči z dnem, ko je prvi kos ali prva pošiljka izdelka izročena potrošniku ali tretji osebi, ki jo določi kupec, ki je ne prevoznik.

Da bi kupec lahko uveljavljal pravico do enostranske odpovedi pogodbe, mora o svoji odločitvi o enostranski odpovedi pogodbe obvestiti prodajalca pred iztekom roka. Kupec lahko svojo odločitev o enostranski prekinitvi pogodbe pred iztekom roka sporoči Prodajalcu z nedvoumno izjavo, v kateri bo navedel svoje ime, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov, lahko pa uporabi tudi priloženo vzorec obrazca za enostransko odpoved pogodbe. Uporabnik lahko izjavo pošlje po pošti na naslov DR.L Shop doo, Kostelgradska 6, 49218 Pregrada ali po elektronski pošti na e-mail. prodaja@dr-luxus.hr , v katerem bo navedel svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko, številko faksa ali e-naslov, po lastni izbiri pa lahko uporabi primer obrazca za enostransko odpoved spodaj priložene pogodbe. Kopijo obrazca za enostransko odpoved pogodbe lahko stranka izpolni elektronsko s klikom tukaj . Potrdilo o prejemu izjave o enostranski odpovedi pogodbe bo prodajalec brez odlašanja dostavil potrošniku po elektronski pošti.

Če kupec enostransko odpove pogodbo, se mu vrne denar, ki ga je prejel od njega, vključno s stroški dostave, če so bili, brez odlašanja, najkasneje pa v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko prodajalec prejme odločitev kupca o enostranski odpovedi pogodbe. pogodbe, razen če je stranka izbrala drugo vrsto dostave, ki ni najcenejša ponujena standardna dostava. Vračilo bo izvedeno na enak način, kot je stranka izvedla plačilo. V primeru, da se kupec strinja z drugim načinom vračila vplačanega zneska, ne nosi nobenih stroškov v zvezi z vračilom. Prodajalec lahko vrne denar šele, ko mu blago vrne ali ko mu predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj.

Kupec je dolžan blago poslati na naslov DR.L Shop doo, Kostelgradska 6, 49218 Pregrada, Hrvaška brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko je prodajalcu poslal svojo odločitev o enostranski odpovedi pogodbe. Neposredne stroške vračila blaga krije kupec.

Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z izdelkom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka. Za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti izdelka lahko potrošnik z izdelkom ravna in ga pregleduje izključno na način, ki je običajen pri nakupu v fizičnih poslovalnicah . V roku, v katerem potrošnik uveljavlja pravico do vračila, mora biti blago skrbno skladiščeno.

V primeru zmanjšanja vrednosti izdelka kot posledice prekomernega ravnanja z izdelkom bo prodajalec ocenil zmanjšanje vrednosti izdelka ob upoštevanju objektivnih kriterijev vsakega posameznega primera in o tem obvestil kupca. to.

Če se je na zahtevo stranke izvedba storitve začela v roku za enostransko prekinitev pogodbe, je stranka dolžna plačati prodajalcu znesek, ki je sorazmeren s tem, kar je bilo dostavljeno do trenutka, ko je kupec obvestil prodajalca o enostransko odpoved pogodbe.

Kadar je kupec pravna oseba, zanj ne velja poglavje teh splošnih pogojev z naslovom »Enostranska prekinitev pogodbe in vračilo«. Za pravne osebe se uporabljata zakon o obligacijskih razmerjih in zakon o elektronskem poslovanju na trgu.


Obrazec za enostransko odpoved pogodbe

Vračilo NI brezplačno in vse pošiljke, označene kot poštnina, ki jo plača prejemnik, ne bodo prevzete.